« powrót

Aktualności

RODO - 2018-05-25

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest  Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 35-010 Rzeszów ul. Ks. J. Jałowego 23A

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod2@erzeszow.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Regionalnego Centrum Sportowo - Widowiskowego im. Jana Strzelczyka przy ul.Podpromie 10 w Rzeszowie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

« powrót


Używasz Internet Explorer 6.
Strona może nie wyświetlać się poprawnie.
Zalecena jest aktualizacja przeglądarki.